(1)
Bede, N.; Ušić, I.; Mrakovčić, S. Utjecaj Hibridnih Vlakana Na Mehanička Svojstva Betona. zr 2019, 22, 11-25.