(1)
Škunca, S. Nepoznato Ostvarenje Arhitekta Hinka Vichre U Rijeci. zr 2021, 24, 133-147.