(1)
Žic, E.; Pilat, M. Računalna Dinamika Fluida I Metode Vizualizacije Strujanja Fluida. zr 2021, 24, 81-101.