(1)
Jurković, D.; Galović, A.; Grgurić, I.; Imširević, E.; Galić, G.; Marović, I. Primjena SfM Metode U Predmjeru Zemljanih Radova. zr 2021, 24, 67-80.