(1)
Jurković, D.; Žiković, L.; Papa Dukić, E.; Jelenić, G. Analitička, Eksperimentalna I Numerička Analiza čistog Savijanja Aluminijskih Nosača S Umjetno Proizvedenom Strukturom. zr 2021, 24, 51-65.