[1]
Vračević, D., Dugonjić Jovančević, S., Peranić, J. i Hodanić, M. 2019. Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće vapnenaca. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 22, 1 (pros. 2019), 123-140. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.22.1.8.