[1]
Štajdohar, S. i Dugonjić Jovančević, S. 2019. Integralni pristup upravljanju geohazardima na području kontakta fliša i krša. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 22, 1 (pros. 2019), 107-122. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.22.1.7.