[1]
Franković, T., Paparić, K. i Štimac Grandić, I. 2019. Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 22, 1 (pros. 2019), 43-57. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.22.1.3.