[1]
Bogdanić, A. i Ožbolt, J. 2019. Proračun prodora klorida u beton. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 22, 1 (pros. 2019), 27-42. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.22.1.2.