[1]
Bede, N., Ušić, I. i Mrakovčić, S. 2019. Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 22, 1 (pros. 2019), 11-25. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.22.1.1.