[1]
Sušanj Čule, I., Vračević, D. i Ožanić, N. 2021. Pregled dimenzioniranja Peltonove turbine. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 149-162. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.24.1.9.