[1]
Škunca, S. 2021. Nepoznato ostvarenje arhitekta Hinka Vichre u Rijeci. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 133-147. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.24.1.8.