[1]
Žic, E. i Pilat, M. 2021. Računalna dinamika fluida i metode vizualizacije strujanja fluida. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 81-101. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.24.1.5.