[1]
Jurković, D., Galović, A., Grgurić, I., Imširević, E., Galić, G. i Marović, I. 2021. Primjena SfM metode u predmjeru zemljanih radova. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 67-80. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.24.1.4.