[1]
Jurković, D., Žiković, L., Papa Dukić, E. i Jelenić, G. 2021. Analitička, eksperimentalna i numerička analiza čistog savijanja aluminijskih nosača s umjetno proizvedenom strukturom. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 51-65. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.24.1.3.