Laserski snimak Trsatskog kaštela kao dio strategije očuvanja kulturne baštine Rijeke

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Iva Mrak
https://orcid.org/0000-0003-2089-7057
Nana Palinić
https://orcid.org/0000-0001-8395-7964
Cela Matan
https://orcid.org/0000-0002-2606-354X

Sažetak

Kaštel (Gradina) Trsat je jedan od najpoznatijih objekata graditeljske baštine u Primorskogoranskoj županiji. U svrhu projekta obnove, Grad Rijeka je 2015. godine naručio snimak kompleksa (ukupno skoro 8000 m²). Za izradu snimka korištena je laboratorijska oprema Sveučilišta u Rijeci. Cilj rada je prikazati proces snimka, dati analizu mogućnosti kombiniranja laserskog snimka s drugim suvremenim metodama (snimanje bespilotnom letjelicom, fotomodeliranje), usporediti rezultate snimka s postojećim snimkama kompleksa, utvrditi nove podatke o kompleksu te provesti diskusiju o rezultatima i važnosti koje ovakvo kompleksno snimanje može imati za očuvanje kulturne baštine.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Mrak, I., Palinić, N., & Matan, C. (2019). Laserski snimak Trsatskog kaštela kao dio strategije očuvanja kulturne baštine Rijeke. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 159-187. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.10
Rubrika
Članci