Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomislav Franković
https://orcid.org/0000-0001-7100-8059
Katarina Paparić
Ivana Štimac Grandić
https://orcid.org/0000-0003-3643-7848

Sažetak

U radu je prikazana provedba dinamičkog ispitivanja čelične grede poprečnog presjeka 30 x 50 x 3,2 mm ukupne duljine 3,0 m s ciljem utvrđivanja njezinih dinamičkih parametara (frekvencija, modalnih oblika i vrijednosti prigušenja) uporabom operativne modalne analize. Glavna prednost operativne modalne analize u odnosu na eksperimentalnu modalnu analizu je mogućnost određivanja modalnih parametara ispitnog objekta bez poznavanja pobude. Pobuda se nanosila u jednoj točki grede, a dinamički odziv grede na nanesenu pobudu mjeren je pomoću jednoosnih akcelerometara osjetljivosti 100 mV/g čiji je broj i razmještaj variran tijekom provedbe ispitivanja. Prikupljanje izmjerenih podataka i njihova analiza napravljena je pomoću programskog paketa za analizu vibracija ModalVIEW. Pri određenim mjerenjima korištena je mogućnost zadavanja interpolacijskih točaka između mjernih točaka (točke u kojima se nalaze akcelerometri). Analizom odziva grede na pobudu dobivene su frekvencije fi, modalni oblici i modalna prigušenja ξi. Ispitivanjem su frekvencije i modalni oblici uspoređeni s frekvencijama i modalnim oblicima izračunatim na numeričkom modelu kojim je uvriježeno modelirati ispitani sustav.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Franković, T., Paparić, K., & Štimac Grandić, I. (2019). Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 43-57. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.3
Rubrika
Članci

Najčitaniji članci istog autora/istih autora