Analiza protočnosti kanala različitih oblika poprečnih presjeka i obloženosti

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ines Kolar
Goran Volf
https://orcid.org/0000-0002-7058-9012
Elvis Žic
https://orcid.org/0000-0002-5626-8394

Sažetak

U ovome radu prikazane su hidrauličke analize protočnosti pod utjecajem različitih oblika poprečnih presjeka i vrste obloženosti kanala. Prilikom analize različitih oblika poprečnih presjeka izrađen je hidraulički proračun za jednoliko stacionarno tečenje za trokutni, pravokutni, trapezni i polukružni oblik poprečnog presjeka kanala. Prvom provedenom hidrauličkom analizom uspostavilo se da je, u pogledu protočnosti kanala, najpovoljniji polukružni oblik poprečnog presjeka kanala. U drugoj hidrauličkoj analizi promatrane su različite vrste obloženosti stijenki kanala te se u tu svrhu također proveo hidraulički proračun za jednoliko stacionarno tečenje u kojem su promatrane različite obloge kanala, odnosno koeficijenta hrapavosti na protočnost. Provedena analiza pokazala je kako veći koeficijenti hrapavosti daju manju protočnost u kanalu i obrnuto. Samim time, prilikom dimenzioniranja kanala, odnosno hidrauličkog proračuna, potrebno je uzeti u obzir odgovarajući poprečni presjek kanala te vrstu obloženosti kanala kako bi dimenzionirani kanal bio najpovoljniji u pogledu što manjih hidrauličkih gubitaka i što veće propusne moći.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Kolar, I., Volf, G., & Žic, E. (2019). Analiza protočnosti kanala različitih oblika poprečnih presjeka i obloženosti. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 193-207. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.12
Rubrika
Članci

Najčitaniji članci istog autora/istih autora