Projekt konstrukcije staklene stijene ovješene na prednapetim kablovima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Franko Milovan
Nebojša Buljan
https://orcid.org/0000-0002-5515-2808
Adriana Bjelanović
https://orcid.org/0000-0002-1872-3253

Sažetak

Na primjeru projekta izvedene staklene stijene ovješene na prednapetim vertikalnim kablovima, u radu su kratko opisane njihove konstrukcijske značajke, a detaljnije razrađena načela proračuna. Uspoređeni su rezultati primjene dvaju pristupa u modeliranju: integralnog, koji uključuje i glavnu nosivu konstrukcije te interakciju u zonama oslonaca ostakljenja, te pojednostavnjenog, sa sekvencijalno modeliranim kablovima i simulacijom interakcije s glavnom konstrukcijom oprugama zamjenskih krutosti u točkama sidrenja kablova. Analizirane su prednosti, razlozi i posljedice primjene modela na ponašanje staklene stijene i cjelovite konstrukcije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Milovan, F., Buljan, N., & Bjelanović, A. (2019). Projekt konstrukcije staklene stijene ovješene na prednapetim kablovima. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 115-131. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.7
Rubrika
Članci