Primjena unutarnje tvorničke kontrole kvalitete čeličnih proizvoda u skladu sa normom HRN EN 1090

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rosanda Ivetić Salopek
Ivan Marović
https://orcid.org/0000-0003-1524-0333
Diana Car-Pušić
https://orcid.org/0000-0003-2555-335X

Sažetak

Kvaliteta čeličnih proizvoda i postupci dokazivanja kvalitete u Republici Hrvatskoj zakonski su regulirani i određeni normom. S obzirom da je Hrvatska punopravna članica Europske unije, u obvezi je primjena Uredbe EU br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća te primjena grupe normi HRN EN 1090. Opsežnost postupka tvorničke kontrole kvalitete proizvodnje čeličnih elemenata zahtijeva odgovarajuće kvalificirano osoblje koje će kvalitetno provoditi sustav tvorničke kontrole kvalitete. U radu je prikazan kratak pregled grupe normi HRN EN 1090, njihova podjela te primjena u jednom tehnološkom procesu. Kroz primjer proizvodnje čelične konstrukcije budućeg trgovačkog objekta prikazan je postupak provođenja kontrole kvalitete prema normi HRN EN 1090-2 za klasu izvođenja EXC2. Sam postupak tvorničke kontrole proizvodnje čelične konstrukcije podijeljen je i analiziran u nekoliko ključnih faza: kontrola osnovnog materijala, pregled zavarivačke dokumentacije, pregled dimenzija, vizualni pregled, antikorozivna zaštita te izdavanje CE oznake ili Izjave o svojstvima. Svi procesi i postupci koji se odvijaju unutar tvornice su jednako važni kako bi se postigao konačni cilj, a to je kvalitetan čelični element sukladno normi HRN EN 1090 za buduću izgradnju građevina. Cilj ovog rada je ukazati na važnost provođenja tvorničke kontrole kvalitete, čime se bitno smanjuje mogućnost pograšaka, kako tijekom proizvodnje čeličnih elemenata, tako i u slučaju otkazivanja konstrukcije tijekom njenog korištenja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Ivetić Salopek, R., Marović, I., & Car-Pušić, D. (2019). Primjena unutarnje tvorničke kontrole kvalitete čeličnih proizvoda u skladu sa normom HRN EN 1090. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 103-114. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.6
Rubrika
Članci