Prekoračenja rokova i proračuna građevinskih projekata – studija slučajeva

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ksenija Tijanić
https://orcid.org/0000-0002-3633-2256
Diana Car-Pušić
https://orcid.org/0000-0003-2555-335X

Sažetak

Građevinski projekt je nerutinski, neponovljivi i jedinstveni pothvat koji ima zasebne vremenske, financijske i tehničke izvedbene ciljeve. Upravljati građevinskim projektom znači primijeniti znanja, vještine i tehnike radi regulacije tijeka projektnih aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta. To primarno znači završetak unutar ugovorenog roka i proračuna projekta, uz zadovoljavajuću kvalitetu izvedbe. Problem prekoračenja ugovorenog roka i proračuna globalna je pojava, kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. Stoga je i često u središtu istraživačkog interesa s različitih aspekata promatranja. Pritom se koriste razne istraživačke metode i matematički alati obrade podataka. Cilj ovog rada je prepoznati veličine i uzroke prekoračenja u projektima te dati smjernice za njihovo smanjenje. U svrhu istraživanja korištena je „multiple case-study“, tj. studija više slučajeva. Prikupljeni su podaci za dvanaest različitih projekata koji su se izvodili na području Republike Hrvatske u 2018. godini. Podaci uključuju tehničke karakteristike objekata, ugovorene rokove i troškove, kvalitetu izvedbe, veličine prekoračenja te uzroke njihovog nastanka. Podaci su prikupljeni uvidom u dokumentaciju te intervjuiranjem voditelja svakog pojedinog gradilišta. Analizom i obradom podataka prepoznati su trendovi prekoračenja, kao i slabe točke u planiranju i vođenju navedenih projekata, na temelju čega su dane smjernice i preporuke u svrhu smanjenja prekoračenja rokova i troškova u budućim projektima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Tijanić, K., & Car-Pušić, D. (2019). Prekoračenja rokova i proračuna građevinskih projekata – studija slučajeva. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 87-101. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.5
Rubrika
Članci