Statistička obrada podataka o vremenskim neprilikama u svrhu određivanja mjesečnog intervala s matematički očekivanim danima zastoja pri radu gradilišta na području grada Rijeke

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Martina Šopić
https://orcid.org/0000-0002-2832-6200
Diana Car-Pušić
https://orcid.org/0000-0003-2555-335X

Sažetak

Meteorološki i klimatski uvjeti mogu uvelike utjecati na kontinuirani i zadovoljavajući tijek izvođenja radova na gradilištu. Posebno je važno, ali nedovoljno primijenjeno u praksi, prilikom izrade vremenskog plana i definiranja roka za građenje uzeti u obzir i moguće zastoje pri radu gradilišta zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Meteorološki i klimatski uvjeti imaju različit utjecaj ovisno o lokaciji gradilišta. Iz tog razloga, kako bi se statistički obradio utjecaj vremenskih neprilika na području grada Rijeke, s pripadajućom umjereno toplom, vlažnom klimom i vrućim ljetima (Cfa - Köppen-ova klasifikacija klime), od Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) zatraženi su meteorološki podaci o vremenskim neprilikama za vremensko razdoblje od 25 godina, izmjerenih i zabilježenih u glavnoj meteorološkoj postaji u gradu Rijeci. Vremenske neprilike za koje su zatraženi podaci, a koje su karakteristične za klimatsko područje grada Rijeke, su Oborine (≥ 10 mm), Olujni vjetar, Hladni dani (Tmin < 0 °C) i Vrući dani (Tmax ≥ 30 °C). Zatraženi meteorološki podaci su u obliku ukupnog broja dana u mjesecu sa zabilježenim djelovanjem pojedine vremenske neprilike. Ciljevi ovog rada su, primjenom odgovarajućih statističkih testova, testiranje različitosti na razini značajnosti od 5 %, među skupinama vremenskih neprilika (Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test) te, zatim, određivanje 95 % pouzdanog intervala s matematički očekivanim danima zastoja pri radu gradilišta za svaki mjesec pojedinačno (intervalna procjena očekivanja u skupini s normalnom distribucijom podataka). Mjesečni intervali dobiveni statističkom obradom s matematički očekivanim danima zastoja, zbog vremenskih neprilika predstavljaju vrijedan ulazni parametar u svrhu preciznije izrade vremenskog plana i definiranja roka za građenje na području grada Rijeke.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Šopić, M., & Car-Pušić, D. (2019). Statistička obrada podataka o vremenskim neprilikama u svrhu određivanja mjesečnog intervala s matematički očekivanim danima zastoja pri radu gradilišta na području grada Rijeke. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 67-85. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.4
Rubrika
Članci