Glavna i odgovorna urednica:

Iva Mrak

Pomoćni urednik:

Goran Volf

Izdavački savjet:

Mladen Bulić

Silvija Mrakovčić

Nana Palinić

Vanja Travaš

Izdavački odbor:

Natalija Bede, Građevinski fakultet u Rijeci

Marijana Butorac, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Domagoj Lanc, Tehnički fakultet u Rijeci

Ivan Marović, Građevinski fakultet u Rijeci

Matjaž Mikoš, Fakultet za građevinu i geodeziju u Ljubljani

Iva Mrak, Građevinski fakultet u Rijeci

Anamarija Perušić Pribanić, Građevinski fakultet u Rijeci

Boris Podobnik, Građevinski fakultet u Rijeci

Marko Renčelj, Fakultet za građevinu, prometno inženjerstvo i arhitekturu u Mariboru

Dragan Ribarić, Građevinski fakultet u Rijeci

Luka Skansi, Filozofski fakultet u Rijeci

Paulo Šćulac, Građevinski fakultet u Rijeci

Sanja Šurdonja, Građevinski fakultet u Rijeci

Neira Torić Malić, Građevinski fakultet u Rijeci

Vanja Travaš, Građevinski fakultet u Rijeci

Damir Varevac, Građevinski fakultet u Osijeku

Goran Volf, Građevinski fakultet u Rijeci

Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet u Zagrebu

Tehnički urednik:

Filip Horvat

Lektorica:

Saša Čohar Mančić